Cennik przystaniowy - 2019
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI PRZYSTANIOWE
ORAZ UTRZYMANIE OSPRZĘTU W BAZIE ŻEGLARSKIEJ
„POZŻ-KLIWER” W DRZEWOSZEWIE W SEZONIE 2019.
(Postanowienie Zarządu Klubu z dnia 28-04-2019 r.)

 
L.p.
Właściciel
jachtu
Miejsce stałego
postoju
Szafka na
osprzęt
 
****
*************
*************
*************
 
 
1.
Członek
KŻ „KLIWER”
 
80 zł1
 
35 zł1
 
 
2.
Pozostali
 
80 3
 
70 zł1
 
Wieszak
bomu
Przechowywanie jachtu
na terenie Bazy
(za każde rozpoczęte 30 dni)
Przechowywanie osprzętu
w pomieszczeniu
(za każde rozpoczęte 30 dni)
**********
W pomieszczeniu
Na powietrzu
******************
 
15 zł1
 
 
12 zł2
 
5 zł2
 
4 zł2
 
30 zł1
 
25 zł2
 
10 zł2
 
8 zł2
 
1 – należność płatna „z góry” za sezon
2 - należność płatna „z góry” za deklarowany okres
3 – należność płatna „z góry”, dotyczy zimowania kempingów w okresie 01.X.2019÷31.V.2020 r.
 
• KŻ „KLIWER” nie gwarantuje nadzoru i ochrony pozostawionego lub powierzonego mienia.