Cennik przystaniowy - 2020

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI PRZYSTANIOWE

ORAZ UTRZYMANIE OSPRZĘTU W BAZIE ŻEGLARSKIEJ

„POZŻ-KLIWER” W DRZEWOSZEWIE W SEZONIE 2020.

(Postanowienie Zarządu Klubu z dnia 04-05-2020 r.)

 

 

 

 

L.p.

Właściciel

jachtu

Miejsce stałego

postoju

Szafka na

osprzęt

Wieszak

bomu

Przechowywanie jachtu

na terenie Bazy

(za każde rozpoczęte 30 dni)

Przechowywanie osprzętu

w pomieszczeniu

(za każde rozpoczęte 30 dni)

****

*************

*************

*************

**********

W pomieszczeniu

Na powietrzu

******************

 

1.

Członek

KŻ „KLIWER”

 

80 zł1i3

 

35 zł1

 

15 zł1

 

12 zł2

 

5 zł2

 

4 zł2

 

2.

Pozostali

 

80 zł3

 

70 zł1

 

30 zł1

 

25 zł2

 

10 zł2

 

8 zł2

1 – należność płatna „z góry” za sezon

2 - należność płatna „z góry” za deklarowany okres

3 – należność płatna „z góry”, dotyczy zimowania kempingów w okresie 01.X.2020÷31.V.2021 r.

 

  • KŻ „KLIWER” nie gwarantuje nadzoru i ochrony pozostawionego lub powierzonego mienia.

                   Za Zarząd KŻ” KLIWER”