Cennik - Baza 2020

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z BAZY ŻEGLARSKIEJ „POZŻ-KLIWER” W DRZEWOSZEWIE

W SEZONIE 2020.

(Postanowienie Zarządu Klubu z dnia 04-05-2020 r.)

Rezerwacja domków i miejsc noclegowych - tel. 509-514-107 w godz. 0800 ÷ 1800

Lp.

USŁUGA

CZŁONKOWIE KLUBU

POZOSTALI

1.

Wynajem Domku nr 1

(max. 8 osób)

60 zł doba (do 4 osób)

+ 5 zł za każdą dodatkową osobę/doba + zużycie wody i elektryczności wg liczników*

150 zł/doba ( do 4 osób) + 20 zł za każdą dodatkową osobę/doba + zużycie wody i elektryczności wg liczników*

2.

Wynajem Domku nr 2

(max. 8 osób)

60 zł doba (do 4 osób)

+ 5 zł za każdą dodatkową osobę/doba + zużycie wody i elektryczności wg liczników*

150 zł/doba ( do 4 osób) + 20 zł za każdą dodatkową osobę/doba + zużycie wody i elektryczności wg liczników*

3.

Wynajem Domku nr 3 „Luby”

(max. 8 osób)

50 zł doba (do 4 osób)

+ 5 zł za każdą dodatkową osobę/doba + zużycie wody i elektryczności wg liczników*

150 zł/doba ( do 4 osób) + 20 zł za każdą dodatkową osobę/doba + zużycie wody i elektryczności wg liczników*

4.

Wynajem Domku „Pyron I”

40 zł doba + zużycie
wody i elektryczności wg liczników*

130 zł doba + zużycie wody i elektryczności wg liczników*

5.

Bosmanat góra / domek MEWA

10 zł/os./doba*

20 zł/os./doba*

6.

Pole namiotowe

8 zł/doba/os

20 zł/doba/os (bez parkingu)

7.

Przyczepa lub samochód campingowy

pobyt krótki

20 zł/doba + zużycie
elektryczności wg licznika*1

50 zł/doba + zużycie
elektr. wg licznika*2

za sezon

400,- zł + zużycie
elektryczności wg licznika*3

1500,- zł + zużycie elektryczności wg licznika*3

8.

Nocleg wycieczek / grup zorganizowanych [pole namiotowe]

Nie dotyczy

Dzieci i młodzież szkolna

do lat 16: 8 zł/os./doba

9.

Bosmanat dół (max. 2 osoby)

30 zł doba

--------------

10.

Natrysk

5 zł/os.

10 zł/os.

11.

Parking - dobowo

-------------

7 zł/pojazd

12.

Pozostawienie domku/terenu do posprzątania - kaucja

-------------

50 zł

 
cena woda + ścieki 36,00 zł/m3, cena prądu 1,16 zł/kWh
1 – rozliczenie kosztów min. co tydzień
2 – rozliczenie kosztów „z góry” za deklarowany okres (obejmuje parking)
3 - rozliczenie kosztów „z góry” za sezon (obejmuje parking)
Wynajmy powyżej 4 dni - rabat 20% (nie dotyczy członków Klubu oraz opłat za wodę i prąd).
 
- Dzieci do lat 7 korzystają z upustu w wys. 50 % cen noclegu.
- Uczniowie i studenci (z wyłączeniem grup zorganizowanych) w okresie do 15    
czerwca oraz po 31 sierpnia
korzystają z upustu w wys. 50 % cen wynajmu 
(zniżka nie dotyczy ceny zużytego prądu i wody).

Wszystkich użytkowników obowiązuje wpis do książki meldunkowej u gospodarza bazy.

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w 
wykorzystywanym mieniu, do pełnej wartości usunięcia wyrządzonej szkody.
 
NA TERENIE BAZY ŻEGLARSKIEJ OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA w godzinach: 2300 ÷ 0600.
Naruszanie ciszy nocnej oraz zasad Regulaminu Bazy może skutkować usunięciem z terenu Bazy bez zwrotu wniesionych opłat.